Private Consultation Program

ENGLISH below  

Rezervo tani paketen tende te konsultave private! 

Ky eshte nje program ideal per pronaret, te cilet kane kohen e duhur per t’i perkushtuar nje rutine trajnimi qenit te tyre.
Paketa e konsultave ndahet ne dy seanca individuale me dy trajneret profesioniste te @dog.walking.and.coaching .

Ne seancen e pare trajneret do te punojne 1-2 ore veçmas me qenin tuaj per te zbuluar problemet qe mund te kete ne thellesi dhe per te ndertuar nje strategji te shpejte bazuar ne stilin tuaj te jeteses. Pas kesaj pronaret i bashkohen seances per te praktikuar ushtrime specifike me qenushin, te cilat do t’ia vazhdojne minimalisht per javet ne vazhdim.

Seanca e dyte behet pas nje peridhe 1 javore (pronari e vendos se kur eshte gati) per te pare se sa ka perparuar qeni dhe pronari ne marredhenien e tyre. Ketu vendosim se çfare duhet te ndryshojme apo shtojme ne strategjine e trajnimit qe pronari do te ndjeki per qenin e tij.

Programi i konsultave private perfshin:

 • Se di te komunikoni me qenushin tuaj ( Psikologjia Kanine)
 • Trajnimi i kryerjes se nevojave jashte
 • Mesimi i kafazit te trajnimit
 • Ushtrimi “Tek Vendi”
 • Ecja me litar te lirshem
 • Socializimi me qente e tjere
 • Respektimi i pragjeve te dyerve
 • Trajnimi i Recall (kur e therrasim)
 • Trajnimi me shperqendrime
 • Mesimi i kontrollit ne ushqim
 • Familjarizimi me zhurmat
 • Rregullat-Kufijte- dhe Limitet e shtepiseKeto seanca instruktojne pronarin se si te parandaloje dhe rehabilitoje:
 • Ankthin nga ndarja
 • Mungesen e socializimit
 • Ruajtjen e objekteve
 • Agresionin ne ushqim
 • Agresivitetin

Programi i konsultave permban dy seanca private me pronaret dhe kushton 150 euro. Vendet jane te limituara

SHENIM: Te gjithe qente qe behen pjese te ketij programi duhet te jene te perditesuar me vaksinat dhe antiparaziataret. Qente nga mosha 5 muajsh dhe me te medhenj, duhet te jene te kastruar apo sterilizuar, nuk ka perjashtime.

* Programi i Konsultave Private eshte programi bazik qe çdo klient i ri i Dog Walking and Coaching duhet te beje fillimisht. Qe do te thote, edhe ne rast se ju kerkoni programin e Trajnimit me Fjetje (Reshaping Behaviors), fillimisht duhet te beni nje pakete me konsulta private. Per tu bere pjese e ketij programi fillimisht duhet te plotesoni formularin e rregjistirmit ne gjuhen SHQIPE


Book you private consultation package now!

This is the ideal program for owners which are able to provide the time their dogs need in order to develop better behaviors.

The consultation package is divided in two private sessions with our two professional trainers.

During the first session both trainers will be working alone with the dog for 2 hours to find more about what triggers your dogs’ problematic behaviors. This allows them to quickly build a training strategy that also adapts your lifestyle. After this the owners join for the session to practice specific physical and mental exercises, which they will be doing at home with the dog for coming days.

The second session is done after a period of one week (the owners decide when they are ready) to see how the relationship between the dog and the owners has improved. Based on the improvement we add changes to the strategy that the owners will be using with their dog in the future.

The private consultation program includes:

 • How to communicate with your dog (Dog Psychology)
 • Potty training
 • Crate training
 • Place work exercise
 • Loose leash walking
 • Socialization with other dogs
 • Threshold exercise
 • Recall training
 • Distraction training
 • Food management
 • Socialization with noises at home and outside
 • Rules – Boundaries – Limitations at home

These sessions instruct the owners on how to prevent and rehabilitate problems such:

 • Separation Anxiety
 • Lack of socialization
 • Resource guarding
 • Food aggression
 • Aggression or reactivity to strangers (animals/humans)

This consultation program has two private session with the family and costs 150 Euros. Spots are limited!

NOTE: Please be aware that dogs of all ages should be up to date with vaccination and deworming and dogs from 5 months of age or older should be spayed or neutered. No exceptions please!

* The Private Consultation Package is a starter program for all new clients. Which means that even you want to add your dog in our boarding and training programs, he/she should first complete a Private Consultation Package with the family. To apply for any of our programs please complete this online form in ENGLISH.

For any additional question, please contact now at contact@dogwalkingandcoaching.com

×

Powered by WhatsApp Chat

× Kliko këtu për të na kontaktuar në Whatsapp